Open brief aan de redactie van Het Nieuwsblad

Niet dat u er waarschijnlijk wakker van ligt, maar ik heb het gehad met uw krant. Of liever … met uw lokale correspondent voor de Denderstreek en meer bepaald Buggenhout. Zelfs aan het geduld van een bescheiden gemeenteraadslid uit Buggenhout komt een einde. De maat is vol.

De suggestieve stijl waarmee uw lokale correspondent over mij bericht, was ik ondertussen al even gewend. Dat debatten in de gemeenteraad verkeerd worden weergegeven of mijn tussenkomsten aan anderen worden toegeschreven, wekt –omwille van een bizarre vorm van gewenning van mijnentwege- steeds minder ergernis op.

Zelfs het feit dat uw lokale correspondent erin slaagt om nieuwsfeiten te brengen waarvan hij, zonder mijn persberichten, niet eens op de hoogte zou zijn en dan heel toevallig niet eens de beleefdheid toont om de bron te vermelden, veroorzaakt bij ondergetekende ondertussen enkel nog maar gelatenheid.

Nieuw dieptepunt

Gisteren bereikte de lokale correspondent van uw krant echter een nieuw dieptepunt in het artikel ‘Beweging.net keert terug naar CD&V’. Nog afgezien van het niet geheel consistente verhaal, slaagt uw correspondent er niet enkel in om mijn letterlijke woorden in de mond van de lokale CD&V-voorzitter te leggen, maar laat hij de arme man zichzelf daardoor tegenspreken in een en dezelfde quote. Over het feit dat hij zijn bron (lees: het persbericht van Vlaams Belang) helemaal vergeet te vermelden, zal ik het zelfs niet hebben.

Fout in de correctie

Vandaag maakt uw krant zich voor de tweede dag op rij oeverloos belachelijk door de gepubliceerde correctie: “Dat die beslissing een manoeuvre is te vergelijken met ratten die een zinkend schip verlaten, is niet de mening van CD&V-voorzitter Armand De Raedt, wel een reactie van oppositieraadslid Geert Creyelman (Vlaams Belang). Onze excuses voor de onvolledige en daarom foutieve vermelding in de krant van gisteren.

Wie is Geert Creyelman? In alle bescheidenheid vermoed ik dat uw lokale correspondent het over mezelf –Steven Creyelman– heeft, want enig naslagwerk in de archieven van de Buggenhoutse gemeenteraad heeft me geen Geert Creyelman doen ontdekken. Maar ik kon de gemeentesecretaris vandaag spijtig genoeg niet bereiken om dat te bevestigen. U merkt het … enig cynisme is me ondertussen niet vreemd. Al zeker niet omdat het niet de eerste keer is dat Geert Creyelman de revue passeert.

Inactief grommende holbewoner

Na meer dan 10 jaar in de gemeenteraad van Buggenhout te zetelen zou een mens toch kunnen en zelfs mogen verwachten dat een journalist, die nota bene nagenoeg elke gemeenteraad bijwoont, de namen van de raadsleden kent die niet kunnen worden weggezet als een inactief grommende holbewoners. Dat laatste mag u trouwens wat mij betreft gerust nagaan bij de collega-raadsleden in zowel de oppositie als de meerderheid.

Maar wellicht maken mijn opmerkingen weinig indruk. En dat begrijp ik ergens wel. U vertoeft immers in het goede gezelschap van Gazet van Antwerpen waarin vandaag hetzelfde hilarische artikel werd gepubliceerd. Misschien kan u hen onmiddellijk ook de correctie bezorgen? Geert Creyelman inclusief.

Ik vraag geen voorkeursbehandeling, geen propagandastukken en zelfs geen sympathie. Het enige wat ik vraag, is een correcte behandeling en juiste en objectieve berichtgeving. – Steven Creyelman

Correcte behandeling en objectieve verslaggeving

Het is voor mij onbegrijpelijk dat u dergelijke praktijken als redactie tolereert en geen -al dan niet- jonge, dynamische journalisten kan aantrekken en/of inzetten die van enige beroepsethiek en journalistieke deontologie getuigen. Andere kranten slagen daar blijkbaar wel in. U trekt daar maar de conclusies uit die u wil trekken. Tenminste als u daartoe bereid bent.

Is dit alles nu voor u van belang? Dat moet u voor uzelf en uw krant uitmaken. Feit is dat ik uw lokale journalist uit mijn persbestand schrap omdat ik niet langer, tegen beter weten in, op beterschap hoop. Ik ben het beu en samen met mij vele anderen. Niet alleen vermaledijde Vlaams Belangers trouwens.

Ik vraag geen voorkeursbehandeling. Ik vraag geen propagandastukken. Ik vraag zelfs geen sympathie. Het enige wat ik vraag, is een correcte behandeling. Het enige wat ik vraag, is juiste en objectieve berichtgeving.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid Buggenhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...