Open brief aan Dhr. Raf Verstraeten (directeur van het Sint-Vincentiuscollege te Buggenhout)

naar aanleiding van een artikel over 0110-concerten dat verschenen is in de kersteditie van het schoolkrantje “Flapuit”.

Waarde heer Directeur,

Zoals zovele middelbare scholen beschikt ook Sint-Vincentius elk jaar weer over een heuse redactieploeg van leerlingen die hun journalistieke talenten uitleven in het schoolkrantje. En met succes want ook de ouders lezen het met plezier, en blijven zo op de hoogte van wat er op de school reilt en zeilt.

Zodoende merken we dat blz. 5 van de kersteditie van “Flapuit” volledig gewijd is aan de 0110-concerten.

Indien de weergegeven artikels enkel een boodschap en oproep tot verdraagzaamheid zouden inhouden, hadden we er geen moeite mee.

Waar we evenwel een – groot – probleem mee hebben is dat er schaamteloos een link wordt gelegd tussen onverdraagzaamheid, racisme, en onze partij, het Vlaams Belang. Het toont nog maar eens aan dat de 0110-concerten wel degelijk tegen het Vlaams Belang gericht waren.

Mogen we u vragen dat u er de redactieploeg op wijst dat zij zich strikt neutraal tegenover politieke partijen dient op te stellen, net zoals het hele onderwijsgebeuren dit behoort te doen.

Indien iemand van de redactieploeg toch nog meent dat hij/zij de wereld kan verbeteren door af te geven op het Vlaams Belang, raden we hem/haar aan ons partijprogramma eens grondig door te nemen. We kunnen die persoon nu al meedelen dat er geen letter over onverdraagzaamheid in te vinden zal zijn, in tegenstelling tot de stemmingmakerij door sommige politieke partijen en hun bevriende media.

Laat ons toe iets te zeggen over de huidige hypocrisie. Wanneer wij een nationale voetbalploeg willen die representatief samengesteld is uit de bevolking en niet enkel uit genaturaliseerde buitenlanders, zijn wij blijkbaar onverdraagzaam. Wanneer een Patrick Janssens wil dat het Antwerpse gemeentepersoneel een afspiegeling is van de bevolking van ’t stad, met evenwel een feitelijke positieve discriminatie en afgezwakte toelatingsvereisten voor allochtonen, kan hij rekenen op bijval van dezelfde media.

Het treft ons dat sommige jonge redactieleden zich laten meetrekken in een heisa, en meedoen om te tonen dat ze erbij horen. Bovendien is de deontologie hier zwaar geschonden door de redactieploeg. Wij hopen dat dergelijk onverdraagzaam en onverantwoord gedrag zich niet meer herhaalt.

Te meer omdat Flapuit mede werd opgestart door een – toen al – als Vlaams Blok gekende leerling van het college. Deze eerste hoofdredacteur heeft zich evenwel niet bezondigd aan voor- of achterstelling van enige politieke mening.

Met beleefde groeten,

Peter De Vos,
voorzitter Vlaams Belang Buggenhout

Districtsraadslid

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...