Onderhoud en/of vervanging verkeersborden en -spiegels

De staat van de verkeersborden in het Buggenhoutse straatbeeld laat op heel wat plaatsen te wensen over. Waar sommige verkeersborden nog nauwelijks leesbaar zijn, vallen anderen nauwelijks nog op tussen de ‘beplanting’.

Aangezien duidelijk leesbare en voldoende zichtbare verkeersborden een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, vernam ik van de bevoegde schepen graag het volgende:

  1. Bestaat er een inventaris van verkeersborden en –spiegels in Buggenhout?

Indien zo,

    1. Hoe dikwijls wordt deze inventaris bijgewerkt?
    2. Is deze inventaris voorzien van een ‘staat’?
  1. Wanneer vond het meest recente onderhoud aan de verkeersborden en – spiegels plaats?
  2. Plant het College in de nabije toekomst een onderhoudsbeurt of vervanging van verkeersborden in bedenkelijke staat?
  1. Indien zo, wanneer is de uitvoering hiervan gepland?
  2. Hoe lang zal de uitvoering in beslag nemen?
  3. Welk budget werd hiervoor voorzien?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...