Opstalkermis

Omleiding Opstalkermis: advies van de politie

Tijdens de gemeenteraad van oktober 2016 deed collega-gemeenteraadslid Dirk Stallaert terecht zijn beklag over de ingestelde omleiding tijdens Opstakkermis.

Aan de school in de Broekstraat werden de bloembakken op de woensdag voor kermis al verwijderd“, stelde collega Stallaert. “Gevolg was dat snelheidsduivels hier vrij spel hadden, met snelheden tot 79 kilometer per uur. Het verkeer werd als gevolg van de ingestelde wegomleiding bovendien ook drie dagen doorgestuurd naar de Putweg, waar een schooluitgang voor voetgangers en fietsers is. Onbegrijpelijk. Op zaterdag moest alle doorgaande verkeer dan weer via Kerkweg en Meir. In deze straten werd langs beide zijden geparkeerd, met complete chaos tot gevolg en levensgevaarlijke situaties voor fietsers.

N-VA-schepen Wim Mommaers repliceerde op de terechte tussenkomst door te stellen dat hogervermelde omleiding niet meer voor herhaling vatbaar was, maar speelde de zwarte piet door richting de politie door te stellen dat “het advies van de politie werd gevolgd”.

Graag vernam ik van de schepen het volgende:

  1. Wanneer verzocht u de politie om een advies?
  2. Wanneer werd dit advies door de politie aan de schepen afgeleverd?
  3. Wat was het exacte advies van de politie?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...