OCMW: enkel Vlaams Belang gekant tegen principebeslissing uitbreiding Lokaal Opvanginitiatief

Dinsdagavond besliste de OCMW-raad van Buggenhout om het Lokaal OpvangInitiatief (LOI), de opvang van asielzoekers in een lokale opvangstructuur, uit te breiden. Nu de federale regering het moratorium op de LOI-plaatsen tijdelijk zou hebben opgeschort, vraagt Fedasil de gemeenten in bijkomende opvang te voorzien.

Omdat de LOI-opvangplaatsen zwaar gesubsidieerd worden door de hogere overheid, besliste de OCMW-raad om de huidige opvangstructuur (10 plaatsen) uit te breiden. Het Vlaams Belang verzette zich bij monde van raadslid Tom Van Den Troost tegen deze beslissing: dat een gemeentelijke overheid als voornaamste reden voor de LOI-opvang geeft dat zij er geld aan verdient, is een eerder wrang argument. Het Vlaams Belang is principieel gekant tegen het principe van het Lokaal OpvangInitiatief: de opvang en huisvesting van asielzoekers is geen taak van de gemeenten, maar van de federale overheid. Bovendien had het Buggenhoutse OCMW-bestuur in mei 2007 – naar aanleiding van een vraag van Vlaams Belang inzake de nieuwe asielwet – nog uitdrukkelijk gesteld dat de huidige opvangcapaciteit niet zou worden uitgebreid. Daar wordt nu op teruggekomen.

De principebeslissing kon rekenen op de steun van NCD, VLD en CD&V. Enkel Vlaams Belang stemde tegen.

Peter De Vos
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...