OCMW Buggenhout breidt Lokaal OpvangInitiatief gevoelig uit

Alleen Vlaams Belang gekant tegen beslissing

Tijdens de OCMW-raadsvergadering van dinsdag beslisten meerderheidspartijen NCD en Open VLD met de steun van oppositiepartij CD&V om het Lokaal OpvangInitiatief (LOI) in Buggenhout gevoelig uit te breiden. Het aantal opvangplaatsen stijgt van 10 naar 15. De nieuwe plaatsen worden voorzien in de Otto De Mayerstraat, de Brielstraat en de Pastorijstraat.

Het Vlaams Belang blijft principieel gekant tegen het principe van het LokaalOpvangInitiatief: de opvang van asielzoekers is geen taak van de gemeenten, maar van de federale overheid. Bovendien zijn de opvangstructuren meer dan verzadigd. Net zoals dat eerder bij de bespreking van het principe het geval was, verzette het Vlaams Belang zich dinsdag tegen de beslissing van de Buggenhoutse meerderheidspartijen. Voor Vlaams Belang stemde Tom Van Den Troost tegen de uitbreiding, de andere partijen stemden voor.

OCMW-raadslid Tom Van Den Troost herinnerde het bestuur bovendien aan een eerdere belofte: op vraag van het Vlaams Belang had de meerderheid in mei 2007 nog gesteld dat de huidige opvangcapaciteit niet zou worden uitgebreid. Omdat de uitbreiding financiële voordelen met zich meebrengt (LOI-opvangplaatsen worden zwaar gesubsidieerd) wordt daar nu op teruggekomen. Ook in de toekomst behoort verdere uitbreiding blijkbaar nog tot de mogelijkheden, zo bleek uit het antwoord van de OCMW-voorzitter.

Voor Vlaams Belang Buggenhout is de financiële beweegreden ruim onvoldoende: goede bestuurders houden ook rekening met het maatschappelijk draagvlak en de gevolgen op lange termijn. De LOI-uitbreiding is niet alleen gemakzuchtig, het is ook een gemiste kans om de hogere overheden duidelijk te maken dat de limieten van het huidige asielbeleid bereikt zijn.

Peter De Vos
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...