Nieuwe onterechte aanstelling waarnemend directeur gemeenteschool symptomatisch voor politieke spelletjes van College

Vlaams Belang dient klacht in bij Minister Keulen

Op de jongste zitting van de Buggenhoutse gemeenteraad (dd. 6 september 2007) werd door het College van Burgemeester en Schepenen opnieuw de aanstelling van een waarnemend directeur voor de gemeentelijke basisschool geagendeerd. Dit ondanks het feit dat Vlaams minister van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur Marino Keulen in zijn vernietigingsbesluit letterlijk vermeldt dat de gebruikte argumentatie voor het aanstellen van een waarnemend directeur “ontoereikend is om over te gaan tot een waarnemende aanstelling”.

Met het telkenmale opnieuw agenderen van het aanstellen van een waarnemend directeur balanceert het College van Burgemeester en Schepenen op een dunne koord van onwettelijkheid. Het feit dat de gemeenteraad zich in deze kwestie door de herhaalde agendering telkenmale opnieuw dient uit te spreken, is niets meer of minder dan een doorzichtig excuus waarbij het College van Burgemeester en Schepenen zich angstvallig verbergt achter zijn meerderheid in de gemeenteraad teneinde de verantwoordelijkheid voor dit debacle te ontlopen.

Het is duidelijk dat het College van Burgemeester en Schepenen, ondanks de uitspraken van diverse rechtbanken en het vernietigingsbesluit van minister Keulen, blijft kiezen voor een verregaande verrottingsstrategie waar niets of niemand -de school, de ouders en de kinderen nog in het minst- bij gebaat is. Dit leidt immers enkel tot een verdere polarisatie van de situatie.

Het Vlaams Belang wenst aan deze komedie niet langer deel te nemen en eist dat iedereen in deze zijn verantwoordelijkheid neemt teneinde tot een structurele oplossing te komen. Onze gemeenteraadsfractie zal bij minister Keulen dan ook klacht indienen tegen de aanstelling de aanstelling van een waarnemend directeur zoals die is gebeurd op de gemeenteraad van 6 september 2007 en vragen dat de beslissing van de gemeenteraad wordt vernietigd.

De klacht kan u als bijlage terugvinden.

Tamara Lauvrijs
Gemeenteraadslid

Albert Van Nuffel
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...