Nieuwbouw ’t Klokske exuberant duur

Vlaams Belang stelt zich ernstige vragen bij keuze architectenbureau

Het parochiecentrum ’t Klokske van de kerkfabriek Sint-Amandus Opdorp wordt gesloopt en volledig heropgebouwd. In oktober 2011 stemde de gemeenteraad in met een voorstel ter zake waarin de gemeente Buggenhout zich garant stelde voor 206.000 euro. Ook het Vlaams Belang keurde dit voorstel goed, ondanks de relatieve vaagheid van het dossier.

In november 2012 kwam het dossier opnieuw op de gemeenteraad ter sprake, maar vroegen meerderheidspartijen NCD, Open VLD en N-VA de gemeenteraad om op basis van een zo mogelijk nog vager dossier met betrekking tot ‘t Klokske de begroting van de Opdorpse kerkfabriek Sint-Amandus goed te keuren. Het Vlaams Belang vroeg en kreeg echter de verdaging naar de gemeenteraad van december. “Wij waren niet bereid om een blanco cheque te tekenen”, klinkt het bij het Vlaams Belang, “en tijdens de zitting van december is gebleken dat we daar bijzonder goed aan hebben gedaan.”

Zo werd uit het dossier dat in december voorlag duidelijk dat de bouw van ’t Klokske maar liefst 615.000 euro zal kosten, zijnde met meer dan 5.300 euro per vierkante meter, vier keer meer dan een normale nieuwbouw van die soort. Voor het Vlaams Belang is dit onbegrijpelijk, zeker wanneer men weet dat enkel de duurste materialen zullen worden gebruikt, een tegenvoorstel om het project met minder dure –maar kwalitatief even goede- materialen te realiseren werd weggewuifd door de kerkraad en het architectenbureau.

Het Vlaams Belang stelt zich bovendien ernstige vragen bij de keuze van het architectenbureau. Nadat LOW architecten indertijd met een aanzienlijke duurdere offerte de gecontesteerde renovatie van de stationsbuurt met de goedkeuring van burgemeester Van Herreweghe binnenhaalde, doet deze naam immers bij het Vlaams Belang verscheidene alarmbellen afgaan. Ook in het dossier van ’t Klokske lijkt met de keuze voor LOW architecten een en ander de wenkbrauwen te doen fronsen. Zo is er niet alleen het exuberant ereloon van 11,50%, maar is er ook de rechtstreekse familiale band tussen de voorzitter van de kerkfabriek Sint-Amandus Opdorp en een van de vennoten van LOW architecten.

Ondanks deze bedenkingen en het feit dat zelfs burgemeester Van Herreweghe de keuze voor LOW architecten “ongelukkig” vond, keurden NCD, Open VLD en N-VA-schepen Jan Jacobs het dossier toch goed, waardoor de gemeente 30.000 euro zal mogen ophoesten voor de de Opdorpse kerkfabriek. Wetende dat Jacobs vooraf zijn steun aan de oppositie had toegezegd, bekent deze laatste zich met zijn stemgedrag weer maar eens tot het schoothondje van NCD en burgemeester Van Herreweghe in het bijzonder. “De kracht van de verandering” is ver te zoeken.

Terwijl van de bevolking aanzienlijke inspanningen worden gevraagd, wordt het geld langs ramen en deuren buiten gegooid. Voor het Vlaams Belang is de goedkeuring van dit dossier dan ook totaal onaanvaardbaar.

Steven Creyelman
Woordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...