Water wordt duurder dankzij Vlaamse regering

Waterfactuur: nee aan zoveelste verhoging

Chris Janssens vroeg in het Vlaams Parlement aan minister Schauvliege om de aangekondigde verhoging van de waterfactuur tegen te houden.
Aan de stijging van onze waterfactuur blijkt maar geen einde te komen. Een gemiddeld gezin betaalt nu 30% méér voor zijn water dan 5 jaar geleden. Dat is vaak een gevolg van regeringsbeleid. De regering-Bourgeois besliste bijvoorbeeld 43 miljoen euro te besparen op waterzuivering. Deze kost wordt sinds kort doorgerekend aan de gebruiker, wat als gevolg had dat de bovengemeentelijke saneringsbijdrage – opgenomen in de waterfactuur – met 20% werd verhoogd. Bovendien besliste de federale regering een vennootschapsbelasting voor intercommunales in te voeren. Ook dit werd doorgerekend aan de consument.

Tientallen euro’s

Uit tariefplannen die de drinkwatermaatschappijen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) indienden, blijkt dat de factuur vanaf januari weeral fors dreigt te stijgen. Er is sprake van enkele tientallen euro’s extra op jaarbasis. Volgens de watermaatschappijen – waarvan de raden van bestuur overigens bestaan uit lokale politici van beleidspartijen – zou de tariefstijging een gevolg zijn van het feit dat de Vlaming zuiniger omspringt met water waardoor de watermaatschappijen minder inkomsten hebben.

Volgens het Vlaams Belang moet het maar eens gedaan zijn met de aanhoudende stijgingen van de waterfactuur. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens vroeg bevoegd minister Schauvliege (CD&V) in het Vlaams Parlement daarom om nieuwe prijsstijgingen tegen te houden. De minister maakte zich er gemakkelijk vanaf en stelde dat de tariefplannen goedgekeurd werden door de gemeentelijke vennoten (de lokale politici van de beleidspartijen dus) en dat ze verder “worden beoordeeld door een onafhankelijke waterregulator”, met name de VMM.

Negatief effect

Chris Janssens vond dat de minister haar handen wat al te gemakkelijk in onschuld waste. Hij wees op het feit dat de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten al gewaarschuwd had voor prijsstijgingen ten gevolge van de invoering van de vennootschapsbelasting voor intercommunales en de verhoging van de saneringsbijdrage. “Dat zijn elementen waar de Vlaamse regering wél vat op heeft en die de voorbije jaren een negatief effect hebben gehad op de waterprijs”, zei hij.

Het Vlaams Belang blijft in ieder geval pleiten voor betaalbaar water.

De Vlaams Belang-fractievoorzitter wees de minister er bovendien op dat ze niet consequent is met haar eerdere verklaringen. Toen Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken haar in 2015 ondervroeg over de gevolgen van een nieuwe waterprijsberekening, stelde ze immers nog: “Wanneer drinkwatermaatschappijen hun tarieven willen aanpassen, hebben wij de sleutel in handen om te zeggen of dat al dan niet goed is.” Een goed jaar later schuift ze de verantwoordelijkheid om de prijsstijging te beoordelen plots af op de waterregulator. Op de vraag van Chris Janssens naar garanties dat ook de saneringsbijdrage deze legislatuur niet nóg eens verhoogd zou worden, antwoordde Schauvliege “dat het niet de intentie van de regering is om de saneringsbijdrage vanuit Vlaanderen de komende jaren nog op te trekken”.  Hopelijk houdt ze haar woord.

Het Vlaams Belang blijft in ieder geval pleiten voor betaalbaar water. Water is immers een basisrecht, geen luxeproduct. Het Vlaams Belang is van mening dat de kosten verbonden aan de sanering van het drinkwater in eerste instantie moeten betaald worden uit de algemene middelen – zoals vroeger het geval was – en niet via de waterfactuur moeten doorgerekend worden aan de consument die al meer dan voldoende belastingen betaalt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...