NCD en VLD jagen prijzen dienstverlening de hoogte in

Vlaams Belang tegen sterke verhoging dagprijs rusthuis, serviceflats, warme maltijden en bejaardenwoningen

Tijdens de Buggenhoutse ocmw-raad werden donderdagavond enkele spectaculaire prijsverhogingen voor intramurale en extramurale dienstverleningen goedgekeurd. Concreet gaat het om een verhoging van de dagprijs van de serviceflats (bvb. voor de 15 flats van Seniorama II bedraagt de maandelijkse meerkost 23,70 euro), de dagprijs van het ocmw-rusthuis (van 37,18 euro tot 39,04 euro), de warme maaltijdendienst (een meerkost van 0,50 euro per warme maaltijd) en een sterke stijging van de huurprijs van de bejaardenwoningen (zodra de huurwet dit toelaat). Voor wat betreft de serviceflats en het rusthuis komt dit neer op een verhoging van 5 tot 6 procent; bij de warme maaltijden bedraagt deze liefst 11 procent of 180 euro per jaar!

De dagprijs van het Buggenhoutse rusthuis bedroeg tot nu toe 37,18 euro, wat iets minder was dan het Oost-Vlaamse gemiddelde van 37,94 euro. Door de dagprijs gevoelig op te trekken, kost het rusthuis in onze gemeente plots een stuk meer dan het Oost-Vlaamse gemiddelde voor ocmw-rusthuizen én zelfs meer dan het Vlaams gemiddelde van 38,23 euro. Met de recente prijsverhoging bedraagt de maandelijkse kostprijs voor een verblijf in het rustoord nu 1.171 euro, een verhoging met liefst 55 euro per maand.

Het is volstrekt onaanvaardbaar dat het te grote werkingstekort van ocmw Buggenhout (door de gemeente teruggebracht van 1.986.655,37 euro tot 1.770.000 euro) wordt verkleind door een batterij prijsverhogingen die in de eerste plaats de zwakkeren en onze eigen bejaarden treffen. Dat NCD en VLD de sociaal zwakkeren voor het deficit laten opdraaien maar tegelijkertijd de eigen zitpenningen voor de nieuwe legislatuur (met steun van CD&V) verdubbelen tot 150 euro, is te gek voor woorden.

Voor het Vlaams Belang zijn betaalbare woongelegenheden voor onze bejaarden een absolute prioriteit. Onze partij is dan ook van mening dat de doorgevoerde maatregelen asociaal zijn, en stemde als enige – CD&V onthield zich bij de verhoging van de maaltijden, maar stemde vóór de andere prijsstijgingen – tégen de prijsverhogingen.

Tom Van Den Troost
OCMW-raadslid

Tamara Lauvrijs
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...