N-VA: hemeltergende hypocrisie over naturalisaties

Sarah ‘snel belg’ Smeyers keurde zelf duizenden naturalisaties goed

Dit weekeinde pleitte de N-VA, bij monde van Sarah Smeyers, voor een strakkere nationaliteitswetgeving. Het pleidooi van mevrouw Smeyers getuigt echter van een hemeltergende hypocrisie: twee jaar geleden gaf zij in de Kamer haar goedkeuring aan Leterme I, een regering die in haar regeerakkoord het principe van een nieuwe collectieve regularisatie van illegalen had ingeschreven. Zoals uit de eerste regularisatiecampagne onder Verhofstadt is gebleken, dient de grote meerderheid van de geregulariseerde vreemdelingen nadien een naturalisatiedossier in. Met het steunen van het regularisatieprincipe in maart 2008, heeft de N-VA dus mee gezorgd voor de ‘nouveaux Belges’ van morgen. Bovendien ging de N-VA er vorige week in de commissie Naturalisaties mee akkoord een reeks van 4.454 naturalisatiedossiers te behandelen, zonder dat er sprake was van welke verstrenging dan ook.

Nog sterker is dat sedert 2001 niet minder dan 30.685 naturalisaties door de partij van Geert Bourgeois en Bart De Wever in de Kamer werden goedgekeurd. Dat de N-VA zich nu opwerpt als voorvechter van een strenger immigratiebeleid, is dan ook schaamteloos.

Voor het Vlaams Belang kan geen enkele naturalisatie nog behandeld worden zolang de nationaliteitswetgeving niet fors is verstrengd. Twee weken geleden vroegen wij alle Vlaamse partijen om de werkzaamheden in de commissie naturalisaties te boycotten, maar zij gingen allen – N-VA incluis – over tot de orde van de dag.

Het Vlaams Belang vraagt dat zijn ‘wetsvoorstel tot invoering van een staatsburgerschapswetboek’ dringend wordt besproken. Het voorziet onder meer in een verstrakking van de verblijfsvoorwaarden, de invoering van een burgerschapsproef en de afschaffing van de dubbele nationaliteit.

Filip De Man
Volksvertegenwoordiger

Hagen Goyvaerts
Volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...