Motie vrijwillige brandweer: gouverneur deelt bezorgdheid Vlaams Belang

Tijdens de gemeenteraad van februari jl. kaartte raadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang) –met het oog op de nakende brandweerhervorming- de problematiek van het statuut de vrijwillige brandweer aan. Het raadslid diende daarop een motie in (bijlage 1) en legde die ter ondertekening voor aan de gemeenteraadsleden. Tot grote verbazing van Vlaams Belang ondertekenden slechts 14 van de 23 raadsleden de motie. (Bijlage 2)

Het antwoord van Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers (bijlage 3) ) op de bewuste motie staat vandaag op de agenda van de Buggenhoutse gemeenteraad. “Ik deel uw bezorgdheid over de vrijwilliger.” Aldus gouverneur Briers. “Ik ben er van overtuigd dat het niet de bedoeling is om een loutere beroepsbrandweer op richten, want dat is onbetaalbaar.”

Vlaams Belang is tevreden met de richting die het antwoord uitgaat, maar heeft toch enkele bedenkingen. “Het financiële argument dat de gouverneur gebruikt, is in deze kwestie eigenlijk het minst belangrijke”, reageert raadslid Creyelman (Vlaams Belang). “Veel belangrijker is dat de vrijwillige brandweerlui worden betrokken bij de hervormingen en dat die hervormingen op een dusdanige manier gebeuren dat de vrijwillige brandweerlui niet massaal afhaken. Dan zou er een pas een probleem in dienstverlening en veiligheid ontstaan.”

Een andere bedenking die Vlaams Belang zich maakt, is het feit dat het antwoord van de gouverneur het Buggenhoutse College van burgemeester en schepenen al op 10 april bereikte en pas in mei ter kennisgeving aan de gemeenteraad werd voorgelegd. “Er was nochtans een gemeenteraad op 24 april”, zegt raadslid Steven Creyelman van Vlaams Belang. “We zullen er maar van uitgaan dat het om een vergetelheid gaat en politieke opportuniteit er niets mee te maken heeft.”

Albert Van Nuffel
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...