Molenstraat: klachten buurtbewoners

De bewoners van de Molenstraat uitten recent hun bezorgdheid met betrekking tot de staat van het wegdek en de verkeersveiligheid in hun straat. Onaangepaste snelheden en zwaar verkeer, in combinatie met de slechte staat van het wegdek, zorgen ervoor dat de leefbaarheid van de Molenstraat sterk achteruit is gegaan.

Graag vernam ik van de bevoegde schepen

  1. Of hij de klachten van de buurtbewoners erkent?
  2. Welke initiatieven hij zal ondernemen om de terechte bekommernissen van de buurtbewoners tegemoet te komen en op termijn te verhelpen?
  3. Welke van deze initiatieven op korte tot middellange termijn zullen worden gerealiseerd?
  4. Welke de langetermijnvisie is met betrekking tot de herinrichting/vernieuwing van de Molenstraat?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Bijkomend punt ingediend op 16/06/2017 voor de gemeenteraad van 22/06/2017.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...