Mobiliteitsplan: goede bedoelingen, maar maat voor niets

Vlaams Belang: “Schepen moet huiswerk opnieuw maken”

Op de jongste gemeenteraad werd in Buggenhout het Mobiliteitsplan definitief vastgesteld. Vlaams Belang erkent de noodzaak van een degelijk Mobiliteits voor Buggenhout, maar is diep teleurgesteld in de resultaten van de studie en de voorgelegde plannen.

Het lijkt erop dat heel wat onderzoek vanachter een bureautje is gebeurd, zonder enige voeling met de situatie in de praktijk”, zegt gemeenteraadslid Steven Creyelman van Vlaams Belang. “Getuige daarvan zijn onlogische snelheidsregimes, het invoeren van enkelrichtingen die bedrijven in de praktijk onbereikbaar maken voor hun leveranciers en het steunen op nog uit te voeren bovenlokale projecten waarvan de toekomst hoogst onzeker is.

Een en ander wordt ook aangetoond door de tientallen bezwaren van mondige burgers die zich baseren op hun ervaring en deskundigheid ter zake. Voor Vlaams Belang is het bovendien niet altijd duidelijk op basis waarvan sommige bezwaren werden weerhouden en andere niet.

Het lijkt er sterk op dat dit gebeurde op basis van wie men al dan niet kent binnen de meerderheid”, merkt raadslid Creyelman fijntjes op. “Sterker nog. Er zijn zelfs schepenen die een parallelle communicatie met die van de gemeente opzetten en tijdens deze publieke vergaderingen schrokken van de respons op en het verzet tegen het voorliggende plan. Alsof dat nog niet genoeg was, werden er door leden van het College zelfs bezwaren ingediend tegen het eigen Mobiliteitsplan. Te gek voor woorden. Alsof ze bang waren hun eigen plan te verdedigen.

De gang van zaken toont aan dat het voorliggende Mobiliteitsplan veelal een maat voor niets is. Vlaams Belang is zich echter bewust van de noodzakelijkheid van een degelijk Mobiliteitsplan en wil de schepen een tweede kans geven. Vlaams Belang onthield zich dan ook bij de stemming teneinde de Buggenhoutse meerderheid de kans te geven met een verbeterd en degelijk plan op de proppen te komen.

Een student die een dergelijk examen afglegt, mag rekenen op een tweede zittijd”, stelt gemeenteraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang). “Het is dan ook duidelijk dat schepen Mommaers zijn huiswerk opnieuw zal moeten maken.

Albert Van Nuffel
Voorziter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...