Meerderheid recycleert motie Vlaams Belang m.b.t. behoud van loketfunctie in station van Buggenhout

Vlaams Belang reageert tevreden op stemming, maar betreurt politiek spelletje inzake agendering

Tijdens de gemeenteraad van augustus 2011 ondervroeg Vlaams Belang-gemeenteraadslid Albert Van Nuffel burgemeester Tom Van Herreweghe over de –door de NMBS aangekondigde– sluiting van het loket in het Buggenhoutse station.

Aansluitend op de vragen van gemeenteraadslid Van Nuffel wilde het Vlaams Belang een motie indienen die er zowel bij minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte als bij gedelegeerd bestuurder van de NMBS Marc Descheemaecker op aandrong om de loketfunctie in het station van Buggenhout te behouden. (Bijlage 1) Burgemeester Van Herreweghe weigerde de motie echter ter stemming aan de gemeenteraad voor te leggen, maar beloofde ze wel op de eerstkomende gemeenteraad te agenderen.

Tot grote verbazing van het Vlaams Belang bleek echter dat de meerderheidspartijen erin geslaagd waren om een eigen motie (bijlage 2) in te dienen. Een motie die bovendien een doordrukje is van de originele motie van het Vlaams Belang.

Het Vlaams Belang is echter tevreden met het feit dat er uiteindelijk toch een motie werd gestemd, maar reageert enigszins teleurgesteld op het politieke spelletje dat de meerderheid speelde. Het lijkt er immers sterk op dat de meerderheid het Vlaams Belang de goedkeuring van de originele motie niet gunde en dus stilaan last krijgt van verkiezingskoorts.

Steven Creyelman
Woordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...