Mandekensstraat: stand van zaken

Naar aanleiding van een van de eerdere tussenkomsten van Vlaams Belang met betrekking tot wat ondertussen ‘het vergeten deel van de Mandekensstraat’ is gaan heten, maakte het College zich sterk de problematiek zo snel mogelijk aan te willen pakken, maar werd een coördinatie met Lebbeke en Dendermonde vooropgesteld. Zowel de betrokken bewoners als Vlaams Belang konden hier begrip voor opbrengen en wachtten geduldig de initiatieven van het College af.

Ondertussen is die belofte meer dan een half jaar oud.

Graag vernam ik van de bevoegde schepen welke de stand van zaken is met betrekking tot dit dossier en welke initiatieven er concreet zijn gepland.

 

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...