Mandaten in diverse bestuursorganen en de daaraan verbonden vergoeding

Steden en gemeenten hebben een omvangrijk takenpakket. Binnen dat pakket zijn er taken die zij moeten opnemen, taken die zij willen opnemen en taken die ze toebedeeld krijgen. Steden en gemeenten kiezen ervoor een aantal van die taken gemeenschappelijk uit te voeren. Ook onze gemeente doet dat. In een aantal gevallen gebeurt dat uit noodzaak, omdat Buggenhout de taak alleen niet aankan; ze is te complex of te omvangrijk. Soms gebeurt dat omdat de taak dan efficiënter zou uitgevoerd worden.

Buggenhout is intussen lid van verscheidene samenwerkingsverbanden en vaardigt daar mandatarissen in af. Het gevolg hiervan is dat rond de gemeentelijke kernadministratie een kluwen van autonome entiteiten is ontstaan. Om een kijk te krijgen op die afvaardiging, had ik graag een overzicht van:

  • Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eventueel daarvan afgeleide organisaties (met en zonder rechtspersoonlijkheid) waarvan Buggenhout lid is.
  • De mandaten die de schepenen, de raadsleden en de burgemeester in intercommunales en eventueel daarvan afgeleide organisaties bekleden.

Hierbij had ik graag vernomen of er mogelijk ook vertegenwoordigende mandaten zijn (en welke) in eventuele ‘dochterverenigingen’ van de intercommunales die een statuut dragen dat buiten de strikte toepassing van de decreetgever valt. Met andere woorden dus die structuren met een rechtspersoonlijkheid als bijvoorbeeld NV of CVBA, … en die dus niet onder de regels van de intercommunales vallen, maar er wel uit voortgevloeid zijn.

Gelet op de sfeer die recent is ontstaan omtrent de ondoorzichtigheid van deze structuren en vooral dan de verloning die eraan gekoppeld is, had ik ook graag een overzicht van de verloning die aan de genoemde mandaten verbonden is: voor elk mandaat de aard van de vergoeding en het bruto jaarbedrag.

Deze interpellatie heeft tot doel transparantie te creëren in een constructie die ook voor Buggenhout door de jaren heen ondoorzichtig is geworden en waarop de inwoners nog weinig zicht hebben.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...