Lentepark: gebrekkig groenonderhoud

In het ver verleden wees het Vlaams Belang dit College al eens op het gebrekkig groenonderhoud in het Lentepark. De bevoegde schepen beloofde toen beterschap en sloot zich aan bij de vaststelling van het Vlaams Belang dat het niet tot de taak van de bewoners hoort om onder meer de voetpaden proper, veilig en dus vrij van begroeiing te houden.

Recent werd Vlaams Belang echter opnieuw door enkele bewoners gecontacteerd omdat het groenonderhoud in het Lentepark opnieuw te wensen overlaat. Zodoende wil Vlaams Belang graag de vraag herhalen om in de desbetreffende buurt de nodige inspanningen te leveren om het groenonderhoud op peil te houden.(

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...