Lekkende waterleidingen in Opdorp: Vlaams Belang vraagt compensatieregeling

Naar aanleiding van een tussenkomst van Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad van juni 2017 werd door de bevoegde schepen aangekondigd dat Farys de nodige maatregelen zou treffen om de problemen met de Opdorpse waterleidingen zowel op korte als lange termijn op te lossen.

Dit hield onder meer in dat er in de Vitsstraat een drukregelaar zou worden geplaatst om nieuwe lekken in de waterleidingen zoveel mogelijk te vermijden. Gegeven de
–eveneens aangekondigde- versnelde vervangingswerken echter niet stante pede kunnen worden uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat er zich in de –al dan niet nabije- toekomst nieuwe lekken voordoen.

Aangezien er dus op het vlak van waterverspilling al menig kwaad is geschied en de getroffen Opdorpenaren daar aanzienlijke hinder van ondervinden, lijkt een compensatieregeling op zijn plaats.

Van de bevoegde schepen vernam ik graag of het College bereid is om bij Farys te pleiten voor een dergelijke regeling ten behoeve van de desbetreffende inwoners van Opdorp?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...