Klacht tegen vacature korpschef

Zowel in Buggenhout als in Lebbeke hebben verschillende partijen uit de Politieraad klacht ingediend tegen de vacant verklaring van de functie van korpschef. Zij stellen zich vragen bij de timing en de snelheid en nemen zelfs “een mogelijke poging tot politieke benoeming” in de mond.Tijdens de jongste Politieraad van de politiezone Lebbeke-Buggenhout stond de vacant verklaring van de betrekking van hoofdcommissaris/korpschef geagendeerd. Het politiecollege, waar onder andere de Lebbeekse burgemeester en de huidige korpschef deel van uitmaken, zetten het punt op de agenda. Het politiekorps van Buggenhout-Lebbeke doet het dan ook al jaren met een waarnemend korpschef, Kurt Van der Straeten. Bedoeling is om de functie eindelijk definitief in te vullen.

Politieraadsleden Steven Creyelman (VB Buggenhout), Peter Huyck (N-VA Lebbeke), Gunther Buggenhout (VB Lebbeke) en André Segers (Lebbeke vooruit) hebben serieuze bedenkingen bij de gang van zaken. “Eigenlijk is het de bedoeling om de huidige waarnemend korpschef aan te duiden als definitieve politiecommissaris voor Lebbeke en Buggenhout”, zegt Peter Huyck. “Het college baseert zich daarvoor op het aantal jaren dienst dat die al heeft in het hogere ambt. Wij zien echter een mogelijke poging tot politieke benoeming. Door de snelheid waarmee dit ineens moet gaan, hebben andere kandidaten immers amper kans.

Vragen bij plotse vacature

Voor de vier politieraadsleden is de gang van zaken voldoende om klacht in te dienen tegen de vacant verklaring bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen. “We hebben ernstige vragen bij de opportuniteit van deze plotse vacature én het tijdstip zo vlak voor het einde van de legislatuur“, zegt Steven Creyelman. “Dit had al ettelijke jaren eerder kunnen gebeuren, maar het politiecollege liet dat na ondanks herhaald aandringen vanuit verschillende hoeken. Nu moet het ineens wel. Die plotse snelheid doet de wenkbrauwen fronzen. Moet dit vlug nog geregeld worden, zodat het in orde is voor er een ander bestuur aan de macht komt? De Politieraad krijgt in januari immers een andere samenstelling op basis van de uitslag van de jongste gemeenteraadsverkiezingen.

Huyck, Creyelman, Buggenhout en Segers vrezen dat door deze aanpak “eventuele andere valabele en bekwame kandidaten niet eens de kans krijgen om zich kandidaat te stellen voor de functie van korpschef“.

Schijn van voorkeursbehandeling

Onze vraag om hierover eerst juridisch advies in te winnen, wordt gewoon genegeerd“, zegt André Segers. “We beschikken niet over de nodige info om te kunnen beslissen en er is de schijn van een voorkeursbehandeling. Bovendien bleef de korpschef tijdens de bespreking van dit dossier aanwezig tijdens de Politieraad, terwijl hij eigenlijk betrokken partij is.

Het viertal vraagt de gouverneur om de lopende procedure te schorsen. “Om alle kandidaten dezelfde kansen te geven, elke schijn van partijdigheid te vermijden en de werking van het politiekorps niet in het gedrag te brengen“, argumenteert Gunther Buggenhout.

Een volgende politieraad komt samen op vrijdag 21 december. Wat er op de agenda staat, is nog niet duidelijk. Creyelman kondigt nu al aan dat als de aanstelling van de korpschef geagendeerd is, hij meteen de verdaging van dat punt zal eisen.

Bron: HLN, 12/12/2018 (DND)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...