Kinderopvang tijdens de schoolvakanties

Sinds geruime tijd doen zich met betrekking tot de kinderopvang tijdens de schoolvakanties situaties voor zoals we die -spijtig genoeg- kennen bij de inschrijvingen op bepaalde scholen. Er vormen zich aanzienlijke (digitale) wachtrijen en wie even niet oplet, is eraan voor de moeite. Op een mum van tijd zijn alle plaatsen weg, wat ouders van jonge kinderen met de rug tegen muur zet.

Zij moeten dan hopen dat de wachtlijsten alsnog een plaatsje voor hun kinderen oplevert, maar de praktijk wijst uit dat dit meestal resulteert in het feit dat ze op zichzelf zijn aangewezen. Wie geen beroep kan doen op de grootouders, wordt verplicht zelf verlof te nemen.

Ouders van jonge kinderen trekken dan ook aan de alarmbel. En ze doen dat volkomen terecht. Het aanbod heeft de demografische evolutie van de gemeente niet gevolgd en aan de signalen die wijzen op deze problematiek werd nauwelijks tot geen gehoor gegeven.

Van de bevoegde schepen vernam ik graag:

  1. Erkent de schepen deze problematiek?
  2. Zal de schepen initiatieven nemen om het tekort aan opvangplaatsen weg te werken?

    Indien zo:

    1. Welke zijn deze initiatieven?
    2. Welke van deze initiatieven zal zij op de korte termijn realiseren?
    3. Welke van deze initiatieven zal zij op de lange(re) termijn realiseren?

Indien niet, welke argumenten haalt de schepen hiervoor aan?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...