Keisdrupperspad: nieuwe wandelroute in Opdorp

Op 16 juli 2016 kondigde schepen Geert Mannaert in Het Laatste Nieuws een nieuwe wandelroute voor Opdorp aan: het Keisdrupperspad. Deze lusvormige wandelroute rond de Opdorpse dorpskom zou vertrekken van de Dries en talrijke bezienswaardigheden in Opdorp aandoen.

Met betrekking tot de ijskelder, die deel zal uitmaken van de wandelroute, vernam ik van de betrokken schepen graag het volgende:

  1. In welke fase zit de renovatie van de ijskelder in Opdorp en wanneer is de voltooiing voorzien?
  2. Wat zijn de voorziene kosten voor de renovatie van de ijskelder?
  3. Hoe wordt de renovatie van de ijskelder gefinancierd en welke is de verhouding m.b.t. de financiering tussen de gemeente, de privé-eigenaar en het Regionaal Landschap Schelde-Durme?

Inzake het Keisdrupperspad:

  1. Ligt de route ervan vast zoals in uw antwoord dd. 04/08/2016 op mijn schriftelijke vraag dd. 02/08/2016 of zullen er nog bezienswaardigheden aan de route worden toegevoegd?
  2. Wanneer is de ‘officiële opening’ voorzien?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...