Inzamelfrequentie voor huishoudelijk afval

Tijdens de afgelopen maanden deed de zon haar werk meer dan naar behoren. De atypische temperaturen hadden echter ook een paar negatieve gevolgen. Zo bleken heel wat inwoners te kampen met stank en ongedierte in de buurt van hun huishoudelijk afval. Naar aanleiding van de terechte klachten contacteerde ik de bevoegde schepen die naar aanleiding van mijn vraag plichtsgetrouw VERKO om advies vroeg.

Nog dezelfde dag werd door VERKO-afdelingshoofd Bart Descamps een antwoord bezorgd met daarin enkele adviezen die spijtig genoeg geen oplossing boden. Zo werd onder meer aangeraden om gele vuilzakken goed af te sluiten en niet in de zon te zetten. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar niet toereikend. Op mijn vraag om gedurende (extreem) warme periodes de inzamelfrequentie te verhogen werd negatief geantwoord.

Daarop stelde ik enkele bijkomende vragen waarop ik spijtig genoeg tot op de dag van vandaag geen antwoord mocht ontvangen. Vandaar dat ik van de bevoegde schepen graag het volgende vernam:

  1. Zijn de bezwaren inzake het verhogen van de inzamelfrequentie voor huishoudelijk afval van praktische aard, zijnde een tekort aan personeel, rollend materieel en dergelijke?
  2. Of zijn die redenen eerder van financiële/budgettaire aard? Indien zo, hoe groot is deze concreet voor bijvoorbeeld de gemeente Buggenhout?
  3. Staat u open voor een oplossing waarbij de gemeente -al dan niet bij (extreem) warme temperaturen- op het containerpark een container te beschikking stelt waarin de inwoners van de gemeente gratis zelf hun gele afvalzakken kunnen deponeren?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...