Impact Verhoogde Bijdrage Energieheffing Energiefonds op de gemeentelijke financiën

De ‘Verhoogde Bijdrage Energieheffing Energiefonds’ moet de historische schuld van de groene-stroomcertificaten wegwerken. Sinds 1 maart 2016 zijn niet alleen de gezinnen maar ook de steden en de gemeenten onderworpen aan die bijkomende groene-stroomheffing per afnamepunt van elektriciteit.

Graag vernam ik van de bevoegde schepen:

  1. een overzicht van de afnamepunten op naam en/of in het beheer van de gemeente.
  2. welke de impact is op het budget 2016 is voor
    1. De gemeente
    2. Het OCWM
    3. Eventuele derde verbonden associaties

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...