Illegalen in Buggenhout

Afgelopen dinsdag 23 oktober 2018 werden ‘s ochtends -dankzij de medewerking van alerte burgers- voor een tweede keer op amper iets meer dan een maand tijd illegalen opgepakt in Buggenhout. Het lijkt er dus op dat de het niet bij die ene ‘toevalstreffer’ van september 2018 blijft en dat onze gemeente potentieel een (doorgangs)bestemming dreigt te worden. Een kordaat beleid dringt zich dan ook op.

Graag vernam ik van het College dan ook het volgende:

 1. Zijn onze veiligheidsdiensten voldoende geïnformeerd over de potentiële problemen en gevaren wanneer zij te maken krijgen met mensen die illegaal in het land verblijven?
 2. Is er regionaal of ander overleg teneinde het probleem in onze streek in kaart te brengen?
  1. Indien zo, beschikt u over concrete cijfers of andere data?
  2. Indien niet, plant u dergelijk overleg, al dan niet vanuit de zone?
 3. Is er sprake van een regionale coördinatie om het probleem met illegalen aan te pakken?
  1. Indien zo, waaruit bestaat deze coördinatie?
  2. Indien niet, bent u bereid om het initiatief te nemen tot een dergelijke coördinatie?
 4. Het Vlaams Belang wil ook preventief werken met het oog op de veiligheid van onze bedrijven en hun werknemers en stelt daarom voor om de bedrijven in te lichten hoe hun werknemers best handelen wanneer zij met illegalen geconfronteerd worden.
  1. Bent u als College bereid een dergelijk preventie-initiatief te steunen en er zelf het initiatief tot te nemen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...