Huurders sociale woningen Buggenhout: liefst 30 procent van niet-europese afkomst

Vlaams Belang pleit voor percentage toewijzingen naargelang aandeel in bevolking

Het Vlaams Belang is verrast door de cijfers uit het Jaarverslag 2006 van de gemeentelijke Sociale Dienst, waaruit blijkt dat slechts 62 procent van de huurders van sociale woningen in Buggenhout over de Belgische nationaliteit beschikt. Liefst 30 procent van de woningen is toegewezen aan niet-Europese vreemdelingen. Het is trouwens aannemelijk dat het aantal allochtonen in de Buggenhoutse woningen nog hoger ligt, aangezien de mensen die de afgelopen jaren de Belgische nationaliteit verwierven – wat door de snel-Belgwet zonder integratievereiste niet bepaald moeilijk was – uit de statistieken vallen.

Voor het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat vreemdelingen, hoewel zij in Vlaanderen ‘slechts’ om en bij de 10 procent van de bevolking uitmaken, in een plattelandsgemeente als Buggenhout over 30 procent van de sociale huurwoningen beschikken. Met een dergelijk hoog percentage toewijzingen van sociale woningen aan niet-Europese vreemdelingen is van een ernstig beleid en een gezonde sociale mix in de sociale huisvesting geen sprake meer.

Het Vlaams Belang wil dat de leefbaarheid in de sociale huisvesting bewaard blijft. Daarom pleit onze partij voor het toekennen van een percentage sociale woningen aan vreemdelingen naargelang hun aandeel in de bevolking van onze gemeente.

Als bijlage vindt u een uittreksel uit het Jaarverslag van de Sociale Dienst (grafiek 36).

Tom Van Den Troost
OCMW-raadslid

Tamara Lauvrijs
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...