Herinrichting/renovatie Rode


Het wegdek in Rode is -zacht uitgedrukt- in bijzonder slechte staat. Waar de heraanleg van Rode -naar onze informatie- was voorzien in 2006, samen met de geslaagde herinrichting van de Dries, blijkt er meer dan 12 jaar later nog steeds geen enkel initiatief ondernomen te zijn om dit ook effectief uit te voeren.

Van de bevoegde schepen vernam onze fractie graag:

  1. Wat is de oorzaak van het feit dat de herinrichting/renovatie van Rode niet werd uitgevoerd?
  2. Wat is er gebeurd met de voorziene en dus gereserveerde budgetten?
  3. Voorziet het College van Burgemeester en Schepenen de herinrichting/renovatie van Rode?
  1. Welke is de termijn hiervoor?
    1. Indien niet, behoren dringende basisherstellings-werken tot de mogelijkheden?

Met de meeste hoogachting,

Stef Buys
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...