Halvering zitpenningen weggestemd

Voorzitter,
Collega’s,

Hier ben ik er weer mee. Voor de nieuwe collega’s kan ik melden dat ze dit punt alvast mogen inschrijven in de maand januari van hun agenda tot zolang het Vlaams Belang in deze raad een vertegenwoordiger heeft. Het is als het ware mijn nieuwjaarsbrief.

Om de geschiedenis even te schetsen. Het was 21 december 2006 en op die bewuste gemeenteraad stonden twee opvallende zaken geagendeerd. Het eerste was een belastingverhoging die meerderheid tegen minderheid werd goedgekeurd en het tweede was een verdubbeling van de zitpenningen voor de raadsleden. Een historisch moment toen, want het moet zowat de eerste -en waarschijnlijk ook de enige- keer geweest zijn dat NCD en CD&V het eens waren. Ondertussen is er veel veranderd, nietwaar?

De ‘verdubbeling van ons pré’ werd goedgekeurd door NCD, CD&V, Open VLD en de partij van toenmalig schepen Jan Jacobs en hij zal mij vergeven dat ik niet meer weer bij welke partij hij toen precies was. Eén tegenstem was er. Eén! Tamara Lauvrijs van het Vlaams Belang, ons toenmalig raadslid.

Sindsdien probeer ik ieder legislatuur jaar om de zitpenningen te halveren. Tot hiertoe tevergeefs. Maar zoals Willem Van Oranje al zei “Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden.” (Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer)

En zodoende heb ik voor u eens op een rijtje gezet wat je met 75 euro allemaal kan doen.

U kan met 75 euro MAANDELIJKS:

  • Meer dan 900km rijden (gerekend o.b.v. maximumprijs benzine)
  • 1.500 kopijen nemen (gegeven u dat niet doet in het ACC)
  • 67 postzegels kopen (voor diegenen die email nog niet ontdekt hebben)
  • 4.900 vellen A4-papier kopen (voor wie geen computer heeft)
  • Ruim 150 balpennen kopen
  • Ruim 9 kWh aan elektriciteit betalen
  • En zelfs meer dan 41 pinten trakteren in het doorsnee Buggenhouts café

Als ik dus stel dat onze onkosten met 75 euro ruimt gedekt, dan denk ik toch niet ver naast de waarheid te zitten. Wie meent dat hij of zij het dubbel nodig heeft, mag nu opstaan.

En ja, collega’s, ik ken ook al het argument dat zal gebruikt worden om tegen dit voorstel te stemmen: “Wij vinden 150 euro een correcte vergoeding voor de inspanningen die er worden geleverd door de raadsleden.

Maar daarop is mijn antwoord heel eenvoudig. Wie hier niet zit uit idealisme, wie hier niet zit om onze gemeente mee te helpen verbeteren, die mag ook opstaan en wat mij betreft de zaal verlaten. De inspanning die u hier al dan iet levert, dient u te doen uit idealisme, voor onze gemeente en voor onze mensen.

Vandaar ook, voorzitter, dat ik van alle fracties in deze raad graag verneem welk stemgedrag ze zullen vertonen en met welke reden.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Noot: Uitgezonderd het Vlaams Belang stemden alle partijen tegen de halvering van de zitpenningen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...