Schriftelijke vraag inzake groenonderhoud speelpleintjes

Op grond van artikel 32 van het Gemeentedecreet verzoek ik u op volgende vragen te antwoorden.

Het gemeentebestuur doet inspanningen om van Buggenhout voor iedereen een leefbare en aangename gemeente te maken. In dat kader werden bijvoorbeeld verscheidene ontmoetingsplaatsen opgezet. De speelpleintje die onze gemeente rijk is, maken daar deel van uit.

Tot mijn grote spijt moet ik echter vaststellen dat het (groen)onderhoud van deze speelpleintjes soms te wensen overlaat.

Niettegenstaande mijn opmerking geldt voor zowat alle speelpleintjes op het grondgebied van Buggenhout, wens ik bij deze uw bijzondere aandacht te vragen voor het speelpleintje in de Veerstraat.

Graag verneem ik van u of bereid om bent om onder meer het groenonderhoud jaarlijks een aantal keren in te plannen.

Ik ben er echter van overtuigd dat het hier om een vergetelheid van uwentwege gaat en durf daarom ook de hoop uit te drukken dat u er in de toekomst nauwlettend zal op toezien dat het onderhoud op een meer structurele manier gebeurt en daarom ook een aantal keer per jaar zal worden ingepland, al dan niet via de mensen van Spoor 2.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...