Gevaarlijk afval aan glascontainers

Regelmatig signaleren alerte burgers me allerhande zwerfvuil aan de glascontainers die onze gemeente rijk is. Dit gaat van het sluikstorten van papier en karton over huishoudelijk afval tot zaken die eerder op het containerpark worden verwacht.

Amper twee weken geleden werden echter injectiespuiten, inclusief de naalden, gevonden aan de glascontainers in de straat van de Capelderij in Opdorp. Het spreekt voor zich dat dit, gezien de onbekende herkomst van de spuiten, tot potentieel gevaarlijke situaties kan leiden; al zeker met van een school in de omgeving.

Afgezien van het feit dat de gemeentelijke diensten hun uiterste doen om het zwerfvuil, al dan niet gevaarlijk van aard, zo snel mogelijk op te ruimen, vernam ik graag van het College of al dan niet bijkomende maatregelen worden gepland om de problematiek tegen te gaan.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...