Geloofwaardigheid schepen Jacobs totaal onbestaande

Wie gelooft die man nog?

Naar aanleiding van de beschamende vertoning op de gemeenteraad van november, de spoedvergadering van het College en het bedroevende schouwspel dat daarop in de pers volgde, vroeg het Vlaams Belang bij het begin van de gemeenteraad van donderdag 18 december 2008 meer duidelijk omtrent de positie van schepen Jan Jacobs binnen de Buggenhoutse coalitie. De respons van schepen Jacobs was zonder meer verbijsterend.

Uit de antwoorden op de vragen van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Steven Creyelman bleek immers dat Jacobs de coalitie opnieuw steunt, maar geen enkele garantie wist te bekomen dat een van zijn projecten ook effectief gerealiseerd zou worden. “Zolang de onderhandelingen nog lopen, wil ik geen enkele brug opblazen”, klonk het uit de mond van de man die zich amper enkele weken geleden nog stoer op de borst klopte dat hij het afvoeren van het nieuwe JOC niet zomaar over zich zou laten gaan. De vraag is echter welke bruggen er nog op te blazen vallen.

Enkele vragen verder diende schepen Jacobs immers toe te geven dat hij zijn bevoegdheden nog steeds kwijt is en die tot nader order ook niet terug krijgt. Het Vlaams Belang stelt zich dan ook luidop de vraag welk breekijzer Jan Jacobs nog heeft nu hij braafjes de begroting 2009 (en alle andere punten) met de coalitie meestemde. Schepen Jacobs plooide nog maar eens voor NCD en burgemeester Van Herreweghe in het bijzonder.

Het feit dat Jacobs stelt dat hij in februari uitsluitsel dient te hebben en dat het al dan niet uitvoeren van nieuwbouw voor de Buggenhoutse jeugd voor hem een breekpunt is, is voor het Vlaams Belang totaal ongeloofwaardig. Het is bijzonder duidelijk dat er nog slechts een ding telt: de schepenzetel. Jacobs houdt er zich dan ook krampachtig aan vast. Schepen Jacobs dient dan ook de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen.

Peter De Vos
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...