Fikse sneer naar meerderheid

Oppositieraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang) haalde tijdens de voorbije gemeenteraadszitting in Buggenhout fel uit naar de schepenen. Aanleiding was een punt over de pastorie van Buggenhout dat Creyelman aan de agenda van de gemeenteraad had toegevoegd.

Hij wilde weten hoe het er voor stond met een eventuele verkoop van het gebouw en afspraken daarover met de kerkfabriek. Maar daar bleek geen enkele schepen op te kunnen antwoorden. Burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD), voor wie de vraag oorspronkelijk bedoeld was, was afwezig tijdens de gemeenteraad wegens ziekte. “Het is ongelooflijk dat niemand in deze meerderheid erin slaagt om over dit dossier, dat toch heel belangrijk is, een antwoord te formuleren“, haalde Creyelman uit. “Het kan toch niet dat alleen de burgemeester hiermee bezig is, of dat hij minstens niet de anderen brieft over wat het antwoord is als hij er niet kan bij zijn.” Volgens de Open Vld-, N-VA- en NCD-schepenen was dat wel het geval. “We hebben inderdaad geen antwoord klaar“, klonk het. “De burgemeester heeft zich maar net voor de gemeenteraad ziek gemeld. Wie er wel is, heeft niet de tijd gehad een antwoord voor te bereiden.” “Alsof dit ook niet tijdens schepencolleges besproken wordt“, liet Creyelman zich nog ontvallen.

Ongetwijfeld komt het dossier dus volgende gemeenteraad opnieuw ter sprake. (DND – HKN, 29/10/2016)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...