Functionaliteiten van de lokale politie Fonctionnalités de la police locale

Einde van de politiezone Buggenhout-Lebbeke in zicht?

Naar verluidt wordt er onderzocht of de politiezone Buggenhout-Lebbeke kan worden opgesplitst en eventuele mogelijkheid bestaat om een zone te vormen bestaande uit de stad Dendermonde en de gemeente Buggenhout.

Van de burgemeester vernam ik graag het volgende:

  1. Is er een dergelijk onderzoek aan de gang?

Indien zo,

    1. Op wiens initiatief is dit geïnitialiseerd?
    2. Welke is de reden/oorzaak voor dit onderzoek?
    3. Welke houding neemt het College aan tegenover de vorming van een dergelijke zone?

Indien niet

    1. Staat het College negatief tegenover een dergelijk idee?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...