Drugpreventie bij de jeugd

De jongste maanden werd het Vlaams Belang bijzonder veel gecontacteerd door ouders en jongeren die zich zorgen maken over de drugproblematiek in onze gemeente. Zonder het fenomeen te willen overroepen, kan het echter ook niet de bedoeling zijn deze specifieke problematiek te negeren of zelfs maar te minimaliseren.

Vandaar dat het Vlaams Belang ook de nodige aandacht vraagt voor de drugproblematiek in onze gemeente in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. Dit zowel wat preventie als repressie betreft.

Van de bevoegde schepen verneemt het Vlaams Belang dan ook graag het volgende:

  1. Plant het College van Burgemeester en Schepenen bijkomende initiatieven en maatregelen inzake drugpreventie?
    1. Indien zo, welke zijn deze?
    1. Indien niet, welke is de reden hiervoor?
  2. Zullen er bijkomende budgetten worden voorzien om de problematiek aan te pakken?

Van de burgemeester vernam onze fractie graag of hij bereid is een nultolerantiebeleid ten aanzien van drugs te voeren, hiervan een prioriteit te maken en hiervoor ook te pleiten binnen het politiecollege.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...