Draag onze zelfstandigen op handen

Naar aanleiding van een enkele klachten door zelfstandigen schreef ons gemeenteraadslid Steven Creyelman een brief aan de leden van het College en de collega’s in de gemeenteraad.

Geachte Collega’s,

Het lijkt me vanzelfsprekend dat we voorrang geven aan onze Buggenhoutse middenstand, in dit geval de horeca. Zij zorgen tenslotte mee voor de leefbaarheid van onze gemeente. Dat zij dus vanuit politieke hoek enige voorkeur en zelfs bescherming genieten, is dan ook niet meer dan normaal. Ik ga ervan uit dat er geen tussenkomst op de gemeenteraad van uw dienaar of derden noodzakelijk is om dit kracht bij te zetten omdat dit gewoon voor de hand ligt. Indien u echter een andere mening bent toegedaan, kom ik u vanzelfsprekend graag tegemoet op de eerstkomende gemeenteraad.

Parkeren tijdens de kermis

Inzake de parkeerproblematiek tijdens de kermisperiode. Bij mijn weten is het niet de eerste keer dat dit wordt aangekaart en was er in het verleden zelfs al een tussenkomst van de burgemeester om de ondoordachte gevolgen van de huidige regeling van enige vorm van logica te voorzien. Het kan aan mij te wijten zijn, maar ik had verwacht dat na het ‘circus’ van vorig jaar deze problemen sowieso al zouden opgelost geweest zijn.

Geen slachtoffer van eigen verdraagzaamheid

Het is m.i. niet zo dat de lokale middenstand in deze kwestie totaal onverdraagzaam handelt, maar daarentegen zelfs de noodzakelijke en verwachte goede wil vertoont tegenover de collega’s van de kermis. Dat betekent echter niet dat zij het slachteroffer mogen worden van hun eigen verdraagzaamheid. Ook in deze kwestie lijkt het me dus niet meer dan normaal dat parkeergelegenheid wordt voorzien voor de klanten van de middenstand tijdens de sluitingsdagen en -uren van de kermis. Voor zelfstandigen geldt immers het devies ‘geen klanten geen inkomen’. Wie dat niet inziet … tja …

Met vertrouwen

Ik ga er vanuit dat de leden van het College aan wie dit bericht werd verstuurd de nodige aandacht zullen hebben voor de noden van de bedoelde zelfstandigen in dit bericht en er zonder uitgebreide polemiek tijdens de eerstkomende gemeenteraad of in de krant gevolg zullen aan geven.

Ik kijk dan ook met vertrouwen uit naar het verslag van het eerstkomende College van Burgemeester en Schepenen en hoop samen met u dat we op de gemeenteraad geen tijd hoeven te besteden aan voor de hand liggende zaken omdat de leden van het College gehoor hebben geven aan de aangehaalde omschreven problematiek.

Met vriendelijke groet,

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...