Raadszaal gemeente Buggenhout

Dossier ‘Wateroverlast’ – Stand van zaken Ravenstraat

In het verslag van de vergadering van het College van burgemeester en schepenen dd. 23 februari 2016 wordt met betrekking tot de wateroverlast in de Ravenstraat vermeld dat er een “principieel akkoord [is] om de gracht verder van de Ravenstraat aan te leggen i.c. op de perceelgrens”.

Welke is de stand van zaken met betrekking tot dit dossier?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...