Dossier Alvat: Vlaams Belang legt ambigue houding Buggenhoutse Open VLD bloot

Tijdens de jongste gemeenteraad kwam Vlaams Belang nog maar eens tussen over het dossier Alvat. Tijdens zijn tussenkomst nam Vlaams Belang de lokale afdeling van Open VLD onder vuur omwille van de dubbelzinnige houding met betrekking tot de bestemming van de Alvat-site. “Open VLD moet hier in Buggenhout wel eens gaan beslissen wat nu hun standpunt inzake Alvat is“, zegt gemeenteraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang), “Aan de ene kant heb je raadslid Marino De Batselier en OCMW-voorzitster Rosette Buys die hun steun aan het gemeentelijk standpunt betuigen. Aan de andere kant heb je Buggenhouts gedeputeerde Hilde Bruggeman die hardnekkig het standpunt van Geert ‘one night in Bangkok’ Versnick blijft verdedigen.

In Het Laatste Nieuws verscheen daarover nog het volgende.

Binnen de Buggenhoutse Open VLD houden we er verschillende standpunten op na over het dossier van de site Alvat en het project Briel“. Dat zei Rosette Buys (Open VLD) tijdens de jongste gemeenteraad. Dat werd ook bevestigd door Open VLD-gemeenteraadslid Marino De Batselier. “Als gemeenteraadsleden steunen wij de visie van het schepencollege volledig dat een inlijving van de Alvat-site binnen het project Briel absoluut niet kan. We weten dat onze partijgenoot Hilde Bruggeman, gedeputeerde bij de provincie, daar anders over denkt en de visie van de provincie steunt om Alvat wel bij Briel te voegen. Als ze na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gemeenteraadslid in Buggenhout zou worden, wijzigt haar visie misschien wel.

Het was oppositieraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang) die het dossier van Alvat op de agenda van de gemeenteraad had gezet. De provincie koestert al langer plannen om van de ‘Oude Briel’ in Baasrode een watergebonden industriezone met laad- en loskades aan de Schelde te maken. Daar wil die ook de site Alvat, op Buggenhoutse grondgebied, bij betrekken. Tegen beide projecten komt enorm veel protest en ook het Buggenhoutse gemeentebestuur verzet zich met klem tegen de plannen. Blijkbaar heeft ook Rosette Buys, ondanks de steun van haar partijgenoot Bruggeman aan het project, haar bedenkingen bij het dossier. “Het mag algemeen geweten zijn dat het project Briel er alleen maar is om de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM enige bestaansreden te geven“, zegt ze.

Bron: Het Laatste Nieuws, 26/08/2017
Foto: GDR

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...