De Pit – Organisatie van activiteiten en toezicht op de sportterreinen van de sporthal

Op 16 maart 2016 ontvingen de burgemeester, de secretaris, de sportfunctionaris en ikzelf een schrijven van de uitbater van de cafetaria in GC De Pit.

De man in kwestie uit zijn ongenoegen over het gebrek aan communicatie m.b.t. de organisatie van (betalende) activiteiten in GC De Pit die in rechtstreekse concurrentie treden met zijn handelsactiviteit, waardoor hij een aanzienlijk inkomensverlies lijdt. Het is alvast duidelijk dat wederzijds respect zich hier opdringt.

Een tweede punt dat door de uitbater van de cafetaria in de sporthal in zijn schrijven werd aangehaald, is het gebrek aan toezicht op de terreinen van de sporthal. Een gebrek aan (de aanwezigheid van) zaalwachters dat de sporthal periodiek onbeheerd blijft, terwijl deze volledig volgeboekt is. Het weze duidelijk dat het niet de taak van de uitbater van de cafetaria kan zijn om als zaalwachter fungeren.

  1. Hoe reageert het College op beide punten van terechte ergernis?
  2. Welke initiatieven zal het College nemen om de uitbater van de cafetaria tegemoet te komen?

 

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...