Dagvaarding gemeente n.a.v. wegeniswerken in Kasteelstraat

In de loop van 2014 en 2015 werden openbare werken uitgevoerd in de Kasteelstraat en de Maalderijstraat. Meerdere bewoners blijken sinds de voltooiing van de werken last te hebben van aanzienlijke waterinfiltratie in de kelder. Het lijkt dus voor de hand te liggen dat er een direct verband is tussen de uitgevoerde wegeniswerken, in casu de rioleringswerken, en de waterinfiltratie.

Uit het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 31 mei 2016 blijkt dat enkele bewoners van de Kasteelstraat de gemeente -naar mijn mening- terecht hebben gedagvaard, maar dat Belfius zich beroept op enkele artikelen van de algemene voorwaarden in de polis om zich aan een tussenkomst te onttrekken.

  1. Welke houding neemt het College van Burgemeester en Schepenen in deze zaak aan?
  2. Plant het College van Burgemeester en Schepenen een tussenkomst ten voordele van de bewoners?
  3. Zullen alle getroffen bewoners van deze tussenkomst gebruik kunnen maken?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...