Compensaties naar aanleiding van de staking bij VERKO

Recent zorgde een staking bij VERKO ervoor dat de huisvuilophaling in Buggenhout ronduit in het honderd liep. Een voorstel van het Vlaams Belang uit de vorige legislatuur, zijnde het voorzien van container op het containerpark waar de bewoners van onze gemeente hun afvalzakken kwijt konden, bracht enig soelaas, maar was zeker niet voor iedereen een oplossing. Feit is dus dat de problemen die door de bewuste staking werden veroorzaakt, er niet kleiner op werden naarmate de staking duurde.

Het feit dat de inwoners van onze gemeente, en niet alleen de onze, slachtoffer werd van een personeelsprobleem binnen VERKO, noopt het Vlaams Belang tot onderstaande voorstellen:

  1. Het indienen van een verzoek ter compensatie van de geleden schade bij VERKO.
  2. Het indienen van een verzoek tot een extern onderzoek naar het personeelsbeleid bij VERKO door onze gemeentelijke vertegenwoordigers bij VERKO.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...