College verwijst advies verkeerscommissie naar de prullenmand

Commissieleden meerderheid negeren eigen advies

Op de agenda van de jongste gemeenteraad stond onder meer een aanvulling van het verkeersreglement met betrekking tot de Spoorwegstraat geagendeerd. Het College stelde de gemeenteraad in dat agendapunt echter een beslissing voor waarin het advies van de verkeerscommissie werd genegeerd.

Waar het advies van de verkeerscommissie luidde om van de Spoorwegstraat een voorrangsweg te maken (met een eventuele uitzondering voor het zogenaamde Piepenol) teneinde de verkeerssituatie duidelijker –en dus veiliger- te maken, legde het College een voorstel van beslissing voor aan de gemeenteraad om enkel de voorrang aan het Piepenol te wijzigen.

“Je kan je de vraag stellen waarom de verkeerscommissie nog samenkomt als de adviezen van deze commissie, met daarin specialisten van onder meer de politie en de fietsersbond, gewoon naar de vuilbak worden verwezen.” Aldus raadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang). “Het is bovendien nog verwonderlijker –of moet ik zeggen ergerlijker- als je weet dat in de verkeerscommissie niet minder dan acht leden van de meerderheid zetelen die er op de gemeenteraad in slagen om een advies te negeren dat ze nota bene zelf hebben helpen formuleren. Waar zijn we dan mee bezig?”

Het feit dat het desbetreffende advies door de verkeerscommissie unaniem werd goedgekeurd en dat tien van de dertien commissieleden op de commissievergadering aanwezig waren (enkel burgemeester Tom Van Herreweghe, Schepen Geert Mannaert en gemeenteraadslid Dirk Stallaert waren verontschuldigd), toont aan dat er over de partijgrenzen heen voldoende draagvlak voor het voorstel was.

Vlaams Belang stelt zich dan ook luidop de vraag wat er zich op het College van burgemeester en schepenen heeft afgespeeld.

Albert Van Nuffel
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...