Campagne ‘Vlaams geld in Vlaamse handen’

Vlaams Belang deelt spaarvarkentjes uit op markt en gemeenteraad

Naar aanleiding van de nationale campagne ‘Vlaams geld in Vlaamse handen’ deelde het Vlaams Belang gisteren op de Buggenhoutse markt spaarvarkentjes uit. Gemeenteraadsleden Albert Van Nuffel en Steven Creyelman en OCMW-raadslid Tom Van Den Troost slaagden erin om op amper twee uur tijd zo’n 500 exemplaren te verdelen onder de Buggenhoutse marktbezoekers. Ook de gemeenteraadsleden en het publiek kregen later die dag op de gemeenteraad een exemplaar toebedeeld.

Met deze campagne wil het Vlaams Belang de Vlaming attent maken op het feit dat er jaarlijks zo’n 12,68 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië vloeit. Een transfer die neerkomt op zo’n 2.000 euro per Vlaming of 8.000 euro voor een gemiddeld Vlaams gezin.

Als lokale noot gaf het Vlaams Belang aan het College van Burgemeester en Schepenen nog mee dat -met het oog op de precaire financiële toestand van de gemeente- de meerderheid met de spaarvarkentjes alvast kon beginnen sparen voor grootse projecten die in Buggenhout nog op til staan.

Meer informatie over de campagne vindt u op de campagnewebstek www.vlaamsgeldinvlaamsehanden.org.

Steven Creyelman
Perswoordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...