Burgemeester: halftijdse job in Buggenhout?

NCD-burgemeester Van Herreweghe brost helft Collegevergaderingen

Afgelopen donderdag stond een van de belangrijkste gemeenteraden van deze legislatuur op het programma. De meerderheidspartijen NCD, N-VA en Open VLD legden immers hun begroting 2014 en hun meerjarenplan 2014-2019 aan de gemeenteraad voor. Tot grote verbazing van Vlaams Belang liet NCD-burgemeester Tom Van Herreweghe echter weer verstek gaan. Zijn afwezigheid van afgelopen donderdag lijkt symptomatisch voor de afwezigheid van de burgemeester in de vorming van het beleid.
Uit een onderzoek van Vlaams Belang op basis van de verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen blijkt dat de Buggenhoutse NCD-burgemeester nauwelijks de helft (56,25%) van de Colleges volledig bijwoont. Daarmee doet hij veel slechter dan eerste achtervolgers Nadine Sertijn (NCD) en Rosette Buys (Open VLD), die beiden aan bijna 73% van de Collegevergaderingen deelnamen. Zelfs tegenover het gemiddelde scoort de burgemeester beduidend slecht. Het gemiddelde Collegelid haalt immers nog 78,57% aanwezigheid.

Het lijkt er op dat de structurele afwezigheid van de burgemeester ook binnen de meerderheidspartijen steeds meer ergernis begint op te wekken. Het schrille contrast met zijn onvermoeibare aanwezigheid op publieke optredens zoals boomplantacties en cheque-overhandigingen is daar ongetwijfeld niet vreemd aan.

Het feit dat de burgemeester de helft van de Collegevergaderingen brost en ook de gemeenteraad nog nauwelijks de moeite vindt, wordt stilaan een structureel probleem. Wat Vlaams Belang betreft, getuigt dit van een bijzondere minachting voor de gemeenteraad en bij uitbreiding voor de inwoners van onze gemeente.” Aldus Steven Creyelman (Vlaams Belang). “Zo bleek op de jongste gemeenteraad niemand echt te weten of de burgemeester ons zou vergasten op zijn aanwezigheid en werd hij te elfder ure dan maar beleefdheidshalve door de voorzitter van de gemeenteraad verontschuldigd. Wij vragen ons dan ook stilaan af of het burgemeesterschap in Buggenhout een halftijdse job is.

Vlaams Belang drukt de hoop uit dat de burgemeester zich dringend herpakt of –indien hij dit niet kan of wil- desnoods de sjerp van burgemeester aan Eerste schepen Geert Hermans doorgeeft.

Als bijlage de statistieken van de aanwezigheden op de vergaderingen van het College.

Albert Van Nufel
Bestuurslid

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...