Buggenhoutse speelpleintjes: intimidatie kinderen en ouders door hangjongeren

Onze gemeente beschikt over een aanzienlijk aantal publieke speelpleintjes. Ondanks het feit dat er in het verleden al eens problemen waren met het onderhoud, blijven deze speelpleintjes een mooi aanbod voor jongeren en ouders met jonge kinderen.

Toch doen er zich de jongste tijd steeds meer incidenten voor. In maart was er het vandalisme en de inbraak in de gebouwen van Spelemee, in april kreeg ik de eerste feiten over de intimidatie van kinderen te horen en deze maand nog werd op het speelpleintje aan CC De Pit een moeder met haar kinderen uitgescholden en zelfs bekogeld met bierflesjes en stenen.

Dit is totaal onaanvaardbaar! Het kan op geen enkele manier worden getolereerd dat enkele jongeren de zaak voor de rest van de gebruikers verpesten.

Graag vernam ik van de burgemeester:

  1. Bent u op de hoogte van deze problematiek?
  2. Welke maatregelen zal u op korte termijn nemen om de veiligheid van onze kinderen en hun ouders te verhogen?
  3. Bent u bereid om de intensiteit van het politietoezicht te verhogen en ter zake een nultolerantiebeleid te implementeren?
  4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de camerabeveiliging op de site De Pit?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...