Buggenhoutse begroting is lappendeken van verdoken belastingverhogingen

Begroting 2013: Buggenhoutse meerderheid in ontkenningsfase

Op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur werd de begroting 2013 meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De meerderheidspartijen NCD, Open VLD en N-VA blijven met deze begroting de gevolgen van hun financiële avonturen echter totaal ontkennen.

De begroting 2013 is niets meer of minder dan een lappendeken van maatregelen die moeten maskeren dat de factuur van 12 jaar feestbeleid in de bus zit en voor Buggenhout de facto onbetaalbaar is. Het afleveren van bouw- en verkavelingsvergunningen, de verspreiding van drukwerk van ondernemers en zelfstandigen, de bijdrage van ouders in de kinderopvang, het afleveren van administratieve stukken en tal van andere belastingen en retributies stijgen aanzienlijk. Daartegenover staat dan weer dat onder meer de subsidies voor de Buggenhoutse verenigingen en de zogenaamde groene subsidies dalen.

De precaire financiële toestand wordt nog eens extra onderstreept door het feit dat enerzijds de investeringen in 2018 zullen verschrompelen tot amper 5% van wat in 2013 is voorzien en anderzijds de schuldenlast blijft stijgen.

Het is duidelijk dat deze meerderheid bezig is met het uitschrapen van de financiële potten. Het ‘alles is gratis’-credo is plotseling veranderd in ‘alles moet opbrengen’. Terwijl de opcentiemen en de aanvullende personenbelasting in Buggenhout al hoger liggen dan in vergelijkbare gemeenten, wordt er nu daarbovenop van de inwoners verwacht dat zij nog eens extra betalen als zij van enige dienstverlening willen genieten.

Symptomatisch daarvoor is het feit dat de Buggenhoutse meerderheidspartijen van mening zijn dat bovenop de kostprijs van de gemeentelijke dienstverlening nog een winstmarge moet worden ingebouwd. Zo wordt bovenop de kostprijs van het digitaal rijbewijs (voorzien voor 2013) een bijkomende belasting ingevoerd.

NCD, Open VLD en N-VA negeren de financiële gevolgen van hun feestbeleid”, aldus gemeenteraadslid Steven Creyelman, “maar op deze manier zal de factuur van 12 jaar budgettair onverantwoordelijk gedrag onbetaald blijven. De meerderheid zal binnen enkele maanden met de neus op de feiten worden gedrukt en zich verplicht zien om structurele maatregelen te nemen. Een stijging van de opcentiemen en de aanvullende personenbelasting zit er dan ook aan te komen. Niettegenstaande zowel NCD, Open VLD als N-VA de crisis als alibi zullen proberen te gebruiken, zal elke Buggenhoutenaar beseffen welke de echte redenen zijn.

André Lauvrijs
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...