Buggenhout werft extra redder aan naar aanleiding tussenkomst Vlaams Belang

Vlaams Belang uitermate tevreden over snelle respons meerderheid

Vlaams Belang Buggenhout werd sinds de start van het nieuwe schooljaar verscheidene malen gecontacteerd door ouders die hun bezorgdheid uitten over het feit dat het schoolzwemmen al ettelijke malen niet kon doorgaan omwille van de onbeschikbaarheid van een gecertificeerde redder. Gemeenteraadslid Steven Creyelman besloot daarop gehoor te geven aan die bezorgdheid en kaartte de problematiek aan op de jongste gemeenteraad.

Het leek me enerzijds billijk dat de ouders gecompenseerd zouden worden voor de gemiste zwembeurten waarvoor zij tenslotte toch hebben betaald”, zegt Creyelman (Vlaams Belang), “maar anderzijds nog belangrijker dat het schoolzwemmen op een structurele manier kan doorgaan.

Naar aanleiding van de tussenkomst van Vlaams Belang wisten de bevoegde schepenen te melden dat er enerzijds een compensatie zal komen en dat er anderzijds een bijkomende redder zal worden aangeworven om het schoolzwemmen structureel te verzekeren.

Vlaams Belang is uitermate tevreden met de respons van de betrokken schepenen en wenst de meerderheid te feliciteren met de kordate aanpak van de gestelde problematiek.

Albert Van Nuffel
Voorziter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...