Brielproject / Alvat-site: stand van zaken

Tot hiertoe stond de Buggenhoutse gemeenteraad zowat alleen inzake het politieke protest tegen de inlijving van de vroegere Alvat-site bij het Brielproject van de Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal en de POM Oost-Vlaanderen.

Recent blijkt nu echter ook de stad Dendermonde, een aanhanger van het eerste uur met betrekking tot dit project, vraagtekens bij dit initiatief te plaatsen. Aanleiding daarvoor is het ontbreken van verdere stappen in dit dossier, terwijl Water en Zeekanaal wel gebruik maak van haar voorkooprecht om woningen in de projectzone te verwerven en te slopen.

Vlaams Belang verzet zich sterk tegen dit ‘Doel 2’-scenario waarbij kunstmatige onleefbaarheid wordt gecultiveerd en de onzekerheid bij de bewoners -met een soort van boosaardig plezier- door de initiatiefnemers wordt vergroot in de hoop het verzet te kunnen smoren.

Graag vernam ik van de burgemeester een stand van zaken met betrekking tot

  1. het dossier
  2. de lopende juridische procedures

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...