Brandveiligheid Buggenhoutse scholen: ernstige tekortkomingen

Vlaams Belang vraagt dringend bijkomende maatregelen

Tijdens de jongste gemeenteraad in Buggenhout drukte raadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang) zijn bezorgdheid uit over de brandveiligheid in de Buggenhoutse scholen. Uit brandweerrapporten blijkt immers dat de scholen enkele ernstige tekortkomingen vertonen. Op vraag van enkele bezorgde ouders interpelleerde raadslid Creyelman bevoegd schepen Wim Mommaers (N-VA).

De tekortkomingen met betrekking tot de brandveiligheid blijken een oud zeer. Zo vermelden de rapporten problemen als onvoldoende veiligheidssignalisatie, problematische bovenverluchting in de stookplaatsen, een niet-aangesloten elektrische bediening van een rookluik en zelfs problematische toegang tot de schoolterreinen voor de brandweer.

Helemaal verontrustend is de situatie op de kleuter- en basisschool in Opdorp”, aldus het Vlaams Belang-raadslid. “Wanneer zich in het oude schoolhuis een brand voordoet op de benedenverdieping zitten de kinderen en het onderwijzend personeel op de andere verdiepingen als ratten in de val. Zeker als je weet dat de alarmknoppen en het summiere aantal rookmelders niet eens zijn aangesloten op een centrale die automatisch de hulpdiensten verwittigt.

In geval van brand op de benedenverdieping moeten de kinderen zich naar een dakterras van amper één vierkante meter groot begeven en daar wachten tot de brandweer hen met de ladderwagen van het dak van het brandende gebouw haalt.

Op dat zogenaamde vluchtterras passen amper enkele kinderen, zeker geen volledige klas met bijhorend onderwijspersoneel”, weet Steven Creyelman van Vlaams Belang. “Gegarandeerd ‘goed’ voor doden, gewonden of in het beste geval levenslange trauma’s. Waar blijft trouwens de vorig jaar -met veel poeha in de pers-  aangekondigde brandtrap?

Het feit dat het oude schoolhuis nog niet structureel werd en wordt gebruikt (aldus de schepen), is voor Vlaams Belang geen excuus. Het veiligheidsrisico wordt er niet kleiner door en een vlammenzee discrimineert niet tussen structureel en niet-structureel gebruikte gebouwen.

De meest recente brandweerrapporten dateren van 2014, stelden vast dat niet aan alle elementaire voorwaarden inzake brandvoorkoming werd voldaan en gaven de schepen de toelating om de scholen open te houden mits de aanpassingswerken binnen de 6 maanden werden uitgevoerd”, stelt raadslid Steven Creyelman formeel. “Dan is het toch hemeltergend dat de schepen het antwoord schuldig moet blijven op mijn vraag of al de tekortkomingen al werden weggewerkt en doodleuk verklaart dat hij ‘de situatie wel eens zal bekijken’.”

Vlaams Belang vraagt dan ook dringend bijkomende maatregelen inzake brandveiligheid. “Niet alleen veilig náár school, maar ook veilig op school”, besluit Creyelman.

Albert Van Nuffel
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...