Blunder kost OCMW meer dan 200.000 euro

Het OCMW van Buggenhout bouwt 20 nieuwe serviceflats, wat het totaal voor Buggenhout op 57 brengt. Mits een erkenning van de Vlaamse regering kon het Buggenhoutse OCMW voor 15 van deze serviceflats genieten van een verlaagd BTW-tarief van 12%.

Het is te gek voor woorden, maar Buggenhout is die erkenning vergeten te verlengen. De Buggenhoutse coalitie heeft immers de vraag van het bevoegde ministerie over het hoofd gezien. Pas toen de bouwprocedure lopende was, werd de ‘vergetelheid’ opgemerkt.

De 20 nieuwe serviceflats zullen bijgevolg onder de gewone huurwetgeving en niét onder de Vlaamse regelgeving voor serviceflats ressorteren. Het feit dat hierdoor enkele vereisten voor veiligheid en voorzieningen wegvallen, houdt enerzijds een beperkte minderkost in, maar anderzijds ook een beperktere dienstverlening voor de toekomstige bewoners.

“Feit is dat deze blunder het OCMW 205.000 euro kost”, aldus OCMW-raadslid Albert Van Nuffel, “en de bewoners via een hogere huurprijs voor de meerkost zullen opdraaien. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente de extra kost financiert. Desgevallend betalen alle inwoners mee.”

Steven Creyelman
Perswoordvoerder

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...