“Bij vuur zitten kinderen in de val”

De brandveiligheid in de gemeentescholen van Buggenhout laat te wensen over. Dat blijkt uit brandweerverslagen. Vooral de basisschool in Opdorp en het naastliggende schoolhuis zijn verre van in orde. “Als er brand uitbreekt, zitten kinderen er als ratten in een val“, steekt oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) van wal. Volgens schepen Wim Mommaers is het allemaal zo erg niet en werd er al aan de opmerkingen van het brandweerrapport tegemoet gekomen.

Het is op vraag van verontruste ouders, die liever niet zelf in de media getuigen, dat oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) aan de alarmbel trekt over de brandveiligheid in de Buggenhoutse scholen. “Uit brandweerrapporten blijkt immers dat de scholen enkele ernstige tekortkomingen vertonen“, zegt hij. “En die problemen blijken zelfs al een oud zeer. Brandweerrapporten van 2014 maken er gewag van. Maar veel blijkt er niet aan gedaan te worden.

De brandweerverslagen vermelden problemen als onvoldoende veiligheidssignalisatie in de gebouwen, problematische bovenverluchting in de stookplaatsen, een niet-aangesloten elektrische bediening van een rookluik en zelfs problematische toegang tot de schoolterreinen voor de brandweer.

Te weinig rookmelders

Grootste problemen blijken in de basisschool in Opdorp“, schetst Creyelman. “Als zich in het oude schoolhuis waar ook lessen plaatsvinden een brand voordoet op de benedenverdieping, zitten de kinderen op de andere verdiepingen als ratten in de val. Zeker als je weet dat de alarmknoppen en het summiere aantal rookmelders niet eens zijn aangesloten op een centrale die automatisch de hulpdiensten verwittigt.

In geval van brand moeten de kinderen overigens naar een dakterras van amper één vierkante meter groot en daar wachten tot de brandweer hen met de ladderwagen komt redden“, gaat Creyelman voort. “Daar kan zelfs geen volledige klas bij elkaar op. En een brandtrap, waar al jaren sprake van is, die is er nog altijd niet. Dat het schoolhuis minder vaak wordt gebruikt, doet overigens niets af aan het risico. Als het brand, is er een probleem. Zo simpel is dat.

Vlaams Belang vraagt dringende maatregelen. “De brandweerrapporten van 2014 stelden vast dat niet aan alle elementaire voorwaarden rond brandvoorkoming werd voldaan en gaven de gemeente toelating om de scholen open te houden mits aanpassingswerken binnen de zes maanden“, zegt Creyelman. “De tekortkomingen blijken echter jaren later nog niet allemaal weggewerkt. Het is hoog. Kinderen moeten niet alleen veilig zijn op weg naar school, maar ook in de school zelf.

Schepen van onderwijs Wim Mommaers (N-VA) maakt zich sterk dat aan de fundamentele opmerkingen in de brandweerverslagen werd al werd tegemoetgekomen. “Daardoor voldoen de gebouwen volgens ons aan alle reglementaire verplichtingen“, zegt hij. “En in het schoolhuis in Opdorp worden de lokalen op de verdiepingen enkel gebruikt voor lessen islam en zedenleer met een beperkt aantal leerlingen en zeer occasioneel voor een IT-les. Er komt later nog een brandtrap en pas vanaf dan zullen de lokalen ook permanent als klas ingericht worden. Er is hiervoor een architect aangesteld, maar omdat het schoolhuis beschermd monument is, is overleg met Onroerend Erfgoed nodig. Dat vraagt veel tijd.

Paniekzaaierij

Mommaers benadrukt dat het gemeentebestuur geen enkel risico rond brandveiligheid neemt. “En al zeker niet in de schoolgebouwen“, zegt hij. “Het is spijtig dat hier nu paniek rond gezaaid wordt, zeker vlak voor de start van het nieuwe schooljaar.

Creyelman pikt het alvast niet dat hem “paniekzaaierij” verweten wordt. “Politieke lulkoek“, zegt hij. “Als alles toch in orde is, waar is dan een nieuw brandweerrapport dat dit aangeeft? Dat is er wel degelijk niet.

(DND – HLN, 31/08/2016)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...